Post 4
Tin hoạt động
Đăng bởi user - Ngày: 12/05/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 14 và 15/5/2015 tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng kết 5 năm nhiệm kỳ VI và đề ra phương hướng nhiệm kỳ VII năm 2015-2020

Đăng bởi user - Ngày: 11/05/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Post 4
Tin hoạt động
Đăng bởi user - Ngày: 11/05/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Post 4
Tin hoạt động

Hội Nghị Tri Ân Khách Hàng Năm 2015

Ngày 23/01/2015, Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2015

Đăng bởi user - Ngày: 08/05/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN CÔNG TY

Công Ty Xây Lắp An Giang trân trọng thông báo đến Qúy khách hàng và đối tác.

Đăng bởi user - Ngày: 22/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Post 4
Tin đoàn thể

Đại hội công đoàn cơ sở

Ngày 11/3/2010, tại hội trường Công ty Xây Lắp An Giang, Công đoàn cơ sở Công ty Xây Lắp An Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2010-2012).

Đăng bởi user - Ngày: 19/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Post 4
Tin hoạt động

Đại hội đảng bộ công ty xây lắp An Giang nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 26/04/2010 Đảng bộ Công ty Xây Lắp An Giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI , nhiệm kỳ 2010-2015 với 101 đại biểu thay mặt cho 215 đảng viên ở các chi bộ về dự đại hội.

Đăng bởi user - Ngày: 19/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Post 4
Tin hoạt động

Hội nghị tri ân khách hàng

Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang tiến hành đại hội CNVC tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, ký thỏa ước thi đua với các Nhà Máy, Xí nghiệp và đại diện người lao động trong công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty

Đăng bởi user - Ngày: 19/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Post 4
Tin hoạt động

Đại hội công nhân viên chức lao động và Hội nghị khách hàng 2010

Ngày 08/02/2010 Công ty Xây Lắp An Giang tổ chức Đại hội Công nhân viên chức và Hội nghị khách hàng, đến dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, đại diện các Sở Ban ngành tỉnh cùng hơn 80 CB.CNV Công ty.

Đăng bởi user - Ngày: 19/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...
Post 4
Tin hoạt động

Khởi công xây dựng nhà máy Tunnel An Phú (Long Xuyên 2)

Nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh nhà, đồng thời phát triển qui mô sản xuất của Công Ty Xây Lắp An Giang.

Đăng bởi user - Ngày: 19/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...