Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở 2012 – 2017

Đăng bởi: user - Lúc: 23/05/2015 04:21  |  Danh mục: Tin đoàn thể  |  0 bình luận

Ngày 23/5/2015, Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở 2012 – 2017 tại hội trường công ty. Đến dự có hơn 79 đại biểu là công đoàn viên của các công đoàn trực thuộc. Hội nghị đã báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2015 –2017. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 3 thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và thông qua chỉ tiêu bổ sung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Sau đây là 1 số hình ảnh diễn ra tại hội nghị:Quang cảnh Hội nghị


Ban chấp hành sau khi bầu bổ sung