• Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Thông tin dự án

  • Địa điểm xây dựng:Đường kênh 4 - P. Núi Sam - TX. Châu Đốc - An Giang