Nhà máy gạch Tunnel LX2 Nhà máy gạch Tunnel LX XN Kinh doanh VLXD XN Bao bì An Giang Xí nghiệp khai thác chê biến Đá Bà Đội ACC Xí nghiệp Tư Vấn Thiết Kế Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang Xí nghiệp Xây Dựng Nhà máy gạch ngói Tunnel An Giang (Tunnel AG) Xí nghiệp Cơ Khí Giao Thông - Xây Dựng Nhà máy gạch Ceramic An Giang (ACERA) Xí Nghiệp Ván Okal Nhà máy xi măng An Giang (ACIFA) Xí nghiệp sản xuất Bê Tông và Gạch Không Nung

Đội vận tải Thủy - Bộ

ĐC: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tel: 0296 3844032 - Fax: 0296 3841280

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Đội khai thác cát sông

ĐC: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tel: 0296 3844032 - Fax: 0296 3841280

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Cửa hàng kinh doanh Xăng Dầu ACC

ĐC: QL 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang Tel: 0296 3935101 - Fax: 0296 3935100

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Xí nghiệp sản xuất Bê Tông và Gạch Không Nung

ĐC: QL 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang Tel: 0296 3943689 - Fax: 0296 3943689

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Xí nghiệp Cơ Khí Giao Thông - Xây Dựng

ĐC: QL 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang Tel: 0296 3934115 - Fax: 0296 3934115

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Xí nghiệp Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

ĐC: Đường Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang Tel: 0296 3841609 - Fax: 0296 3943400

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Xí nghiệp Xây Dựng

ĐC: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tel: 0296 3846191 - Fax: 0296 3841280

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Xí nghiệp Tư Vấn Thiết Kế

ĐC: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tel: 0296 3847433 - Fax: 0296 3841280

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Xí nghiệp Bao Bì An Giang

ĐC: Số 297 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang Tel: 0296 3853459 - Fax: 0296 3853459

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...

Xí nghiệp khai thác chê biến Đá Bà Đội ACC

ĐC: Ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Tịnh Biên, An Giang Tel: 0296 3760778 - Fax: 0296 3760779

Đăng bởi user - Ngày: 23/04/2015 | 0 phản hồi Xem tiếp...