Đại Hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang nhiệm kỳ 2017-2022

Đăng bởi: user - Lúc: 26/10/2017 01:25  |  Danh mục: Tin đoàn thể  |  0 bình luận

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH.LĐLĐ ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2018-2023; Được sự thống nhất của Đảng ủy, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang tổ chức Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội tổ chức vào ngày 15/9/2017, với 97 đại biểu được triệu tập từ 11 Công đoàn cơ sở thành viên, bộ phận trực thuộc CĐCS đại diện cho trên 1.200 đoàn viên  Công đoàn Công ty. Đồng chí Nguyễn Thiện Phú Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang, và đồng chí Phan Văn Nhàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty, tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội cũng bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu dự Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đem hết nhiệt tình, tâm huyết, phát huy năng lực trên tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đ/c Nguyễn Thiện Phú Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh phát biểu Đại hội

Đ/c Phan Văn Nhàn Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công Ty phát biểu Đại hội


Ban chấp hành Công Đoàn Cơ Sở Công Ty nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội