Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty, Hội nghị Người lao động và Tri ân khách hàng 2017

Đăng bởi: user - Lúc: 11/01/2017 09:09  |  Danh mục: Tin hoạt động  |  0 bình luận

       Ngày 10/01/2017, Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty, Hội nghị Người lao động và Tri ân khách hàng 2017.

      Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2016; báo cáo thực hiện công tác xã hội từ thiện, thi đua khen thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 

       Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận; đời sống vật chất tinh thần của Người lao động được nâng cao; các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia.

       Một số hình ảnh hội nghị:

Hội nghị người lao động 2017

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty

Hội nghị tri ân khách hàng năm 2017

      Hội nghị khẳng định sự thành công trong năm 2016 là kết quả của sự nổ lực, đoàn kết và quyết tâm của tập thể Người lao động và sự chỉ đạo sâu sát của Ban Tổng Giám đốc Công ty.