Hội Nghị Người Lao Động 2016

Đăng bởi: user - Lúc: 16/01/2016 08:47  |  Danh mục: Tin hoạt động  |  0 bình luận

      Ngày 15/01/2016, Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 tại TP. Long Xuyên. 
      Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2015; báo cáo thực hiện công tác xã hội từ thiện, thi đua khen thưởng năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 
      Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2015; đời sống vật chất tinh thần của Người lao động được nâng cao; các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia. 

        Một số hình ảnh hội nghị:

        Hội nghị khẳng định sự thành công trong năm 2015 là kết quả của sự nổ lực, đoàn kết và quyết tâm của tập thể Người lao động và sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổng Giám đốc Công ty.