Giá trị cốt lõi

Đăng bởi: user - Lúc: 23/04/2015 10:49  |  Danh mục: Giá trị cốt lõi  |  0 bình luận

- Luôn luôn đổi mới để phù hợp;

- Tinh thần trách nhiệm cao;

- Chuyên nghiệp và đủ năng lực;

- Tôn trọng giá trị đạo đức và nhân văn;

- Cam kết đạt đến sự hoàn hảo.