Vận tải đường sông

Đăng bởi: user - Lúc: 05/05/2015 08:23  |  Danh mục: Vận tải đường sông  |  0 bình luận

Công ty CP Xây Lắp An Giang hiện đang sở hữu đội sà lan đường sông có trọng tải từ 300-1.000 DWT ở khu vực phía Nam, với đội ngũ thuyền viên thông thạo các tuyến đường thủy nội địa, dịch vụ vận tải đường sông của Công ty chúng tôi sẽ tham gia vận tải các loại hàng hóa siêu trọng mà hạ tầng giao thông đường bộ không thể bảo đảm. 

Đồng thời với việc vận tải đường sông chúng tôi có hệ thống cầu trục và bến bãi tốt sẽ tạo điều kiện tốt để bốc xếp các loại hàng hóa siêu trọng từ sà lan lên bờ, vận chuyển đến địa điểm giao hàng. 

Hệ thống sông ngòi mà Công ty thực hiện để kinh doanh dịch vụ này thể hiện qua bản đồ sau:


Hệ thống Sông Miền Nam