• Trường THCS Dân tộc nội trú Tịnh Biên

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
  • Địa điểm xây dựng:Thị trấn Nhà Bàng - Tịnh Biên - An Giang