• Trường dân tộc nội trú tỉnh An Giang

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
  • Địa điểm xây dựng:Trục Châu Đốc núi Sam - P.Châu Phú B - Châu Đốc - An Giang