Đá xây dựng

Đăng bởi: user - Lúc: 04/05/2015 03:28  |  Danh mục: Đá xây dựng  |  0 bình luận

              Bụi xây dựng
                 Đá 1 x 2
                 Đá  4 x 6

Xí nghiệp Khai thác vá Chế Biến Đá Bà Đội ACC:

Ấp Tân Thuận - Xã Tân Lợi - Huyện Tịnh Biên- An Giang 
Điện thoại : 02963.760778 Fax : 02963.760779